Chính sách bảo hành

namanphu.com xin lỗi vì sự cố khiến điện thoại của quý khách bị hỏng và phải đi bảo hành. Namanphu.com có 2 hỗ trợ dành riêng cho khách hàng mua điện thoại tại Namanphu.com trong thời gian đi bảo hành như sau:

1. Namanphu.com cung cấp cho khách hàng một điện thoại tương tự (đã qua sử dụng) để khách hàng sử dụng tạm thời trong thời gian bảo hành. Chi tiết máy cung cấp quý khách có thể hỏi nhân viên siêu thị hoặc xem trên giấy tiếp nhận bảo hành/sửa chữa dịch vụ.

2. Nếu máy gửi đi bảo hành quá 15 ngày hãng bảo hành chưa trả máy cho khách hàng, Namanphu.com có thể hỗ trợ khách thu lại máy hỏng với mức giá hỗ trợ (đối với các sản phẩm iPhone sẽ áp dụng theo chính sách của Apple).

Lưu ý: Chỉ áp dụng thu mua cho điện thoại và phải còn trong điều kiện bảo hành.Xem thêm chính sách đổi trả/bảo hành